Русский English

консультації


03150, м. Київ,
вул. Ділова, 9-а, кв. 25
Тел.: 287-56-72
287-58-82
dilova9a@gmail.com

БЕЗКОШТОВНО!
Будь-які консультації з УСІХ нотаріальних питань, в тому числі по правочинам з нерухомістю та оформленню договорів іпотеки.

Перед тим як отримати консультацію нотаріуса, корисно було б дізнатися навіщо Вам взагалі потрібен нотаріус:

Нотаріат - один з найважливіших і традиційних стовпів правової системи держави.

Нотаріат  захищає права і законні інтереси громадян та юридичних осіб. Способом такого захисту є здійснення нотаріусами передбачених законом нотаріальних дій від імені держави.

Діяльність нотаріусів  попереджує юридичні суперечки та приводить правові відносини в надійне мирне русло.

Цілий ряд прав і дій підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Деякі занадто уважні та застережливі люди звертаються по нотаріальну допомогу та захист навіть у випадках, коли нотаріальна форма по закону не обов’язкова.

В будь-якому випадку особа, що звернулася по нотаріальний захист, може бути впевнена: нотаріальний акт надійно закріплює її права та інтереси, захищаючи від юридичних ризиків.

Переваги нотаріального акту виражаються в наступному:

  • нотаріально оформлений документ представляє та захищає право від імені держави;
  • нотаріальний акт публічно визнається і має підвищену доказову силу; дуже важко заперечити достовірність фактів, викладених в такому документі, його юридичну чистоту і силу;
  • перед вчиненням нотаріальної дії нотаріус детально роз’яснює права і обов’язки сторін, ознайомлює з юридичними наслідками правочину;
  • нотаріальний акт повинен в повному обсязі відповідати законодавству; ущемлення прав по нотаріальному акту в принципі неможливе тому що в першу чергу саме нотаріус забезпечує достовірність і законність;
  • приватний нотаріус несе повну майнову відповідальність за професійну помилку; додатковою гарантією при цьому є й обов’язкове страхування професій діяльності.

Вцілому можно сказати, що нотаріус, який займається приватною діяльністю,  забезпечує неупереджену, кваліфіковану і повномасштабну юридичну допомогу, належне оформлення і закріплення прав, правову достовірність, доказовість, юридичну чистоту правочинів та професійні гарантії (головна з яких  - повна майнова відповідальність приватного нотаріуса).

Таким чином, права та інтереси виявляються захищеними, а правові відносини - передбачуваними.

Коротка довідка

Наразі суттєва більшість нотаріальних дій здійснюється представниками позабюджетного нотаріату – приватними нотаріусами.

Згідно з прийнятим в 1993 році Законом України про нотаріат,  нотаріуси розподіляються на дві категорії:

  • нотаріуси, які працюють в державних нотаріальних конторах та державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси);
  • нотаріуси, які займаються приватною діяльністю (приватні нотаріуси).

З появою приватних нотаріусів, в Україні відроджена класична модель нотаріату, яка існувала на території сучасної України до 1918 року та яка відповідає багатовіковій світовій традиції. Це нотаріат латинського типу (позабюджетний нотаріат). Він базується на принципах незалежності, неупередженості, самофінансування, повної майнової відповідальності нотаріуса, заборони конкуренції, обмеження чисельності професійного корпусу.

Близько 90% нотаріусів України є приватними.

Нотаріуси можуть об'єднуватися у регіональні, загальнодержавні, міжнародні спілки та асоціації.

При вчиненні нотаріальних дій нотаріуси володіють рівними правами і несуть однакові обов’язки незалежно від того, працюють вони в державній нотаріальній конторі чи займаються приватною нотаріальною діяльністю.

Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.

Нотаріуси своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а на території Республіки Крим, крім того, - законодавством Республіки Крим, наказами Міністра юстиції України, нормативними актами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Нотаріуси у встановленому порядку в межах своєї компетенції вирішують питання, що випливають з норм міжнародного права, а також укладених Україною міждержавних угод.
 

© 2005 Copyright Нотаріальна контора на Бессарабці. Розробка сайта - CodEX World Studio